O mně

Já

Narodil jsem se 13.8.1982 v Praze. Zpočátku jsem byl asi celkem normální dítě, ale pak jsem si ve dvanácti letech zakoupil jedno číslo časopisu Akvárium Terárium. Kladný vztah ke zvířatům jsem měl i dříve, ale teprve s tímto časopisem se probudila má mánie. Ta se v prvních letech zaměřovala pouze na chov akvarijních ryb a to v malé míře (několik akvárií). Ale přibližně po třech letech jsem se začal zajímat i o teraristiku, což vyústilo v nákup prvních hadů (Python regius) a následně i leguánů zelených (Iguana iguana).

Po absolvování gymnázia se nemohly mé kroky ubírat jinam, než na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem začal studovat obor Odborná biologie s cílem zabývat se plazy. Kvůli tomu jsem v dalších ročnících zvolil specializaci Etologie a ekologie. Jako svého školitele jsem vyhledal doktora Reháka, jehož články jsem v časopise Akvárium Terárium obdivoval již mnoho let. Po konzultaci o možném zacílení mého výzkumu jsme skončili u želv (skupiny, která mě nikdy dříve příliš nezaujala). Ovšem po dalších třech letech, kdy jsem se věnoval zkoumání životních projevů želvy Orlitia borneensis a dalších, jsem želvám propadl. Magisterské studium jsem zakončil diplomovou prací na téma Biologie želvy Orlitia borneensis a srovnávací geometrická morfometrie vybraných druhů želv. Ihned jsem také nastoupil na doktorské studium. Doktorské studium jsem úspěšně zakončil letos (2016) s disertační prací na téma Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců čeledi Geoemydidae.

První šneky (Lissachatina fulica) jsem si pořídil v roce 2007 a to s cílem obohatit jejich mláďaty stravu želv. To se nestalo a zanedlouho jsem již choval dalších několik, v té době běžnějších achatin (Lissachatina immaculata, iredalei, reticulata). Poté se již můj chov začal nekontrolovaně rozrůstat. Postupně jsem si pořizoval také šneky z importů a vytvořil jsem první webovou prezentaci (www.achatina.wbs.cz). Podnikl jsem také své první výpravy do tropů jihovýchodní Asie za výzkumem želv a šneků. Chov suchozemských plžů postupně dalece převýšil množství ostatních zvířat a stal se mým hlavním chovatelským zájmem. Vytvořil jsem tyto stránky (www.landsnails.org), abych mohl lépe ukázat a předvést mé chovance a podělit se o získané informace z chovu těchto nádherných stvoření.

A nyní? Chovám přes sto druhů, podruhů a forem suchozemských šneků v množství několika tisíců jedinců. Jedná se pravděpodobně o největší takovýto chov v Evropě, ne-li na světě. Mimo jiné chovám 12 druhů želv (především čeledi Geoemydidae), pět druhů hadů (Eryx, Lichanura), 4 druhy ještěrů (Tiliqua a Cyclodomorphus) a dva druhy mnohonožek.

A do budoucna? Další a další nové druhy šneků.

Času je velmi málo, ale stále jsem ještě mladý a plný optimismu a myslím si, že život by se měl žít a ne propracovat či prokrmit. Proto pokud mohu tak rád fotografuji, čtu, píši, poslouchám hudbu, cestuji, sportuji...

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2018.