O mně

Já

Narodil jsem se 13.8.1982 v Praze. Zpočátku jsem byl asi celkem normální dítě, ale pak jsem si ve dvanácti letech zakoupil jedno číslo časopisu Akvárium Terárium. Kladný vztah ke zvířatům jsem měl i dříve, ale teprve s tímto časopisem se probudila má mánie. Ta se v prvních letech zaměřovala pouze na chov akvarijních ryb a to v malé míře (několik akvárií). Ale přibližně po třech letech jsem se začal zajímat i o teraristiku, což vyústilo v nákup prvních hadů (Python regius) a následně i leguánů zelených (Iguana iguana).

Po absolvování gymnázia se nemohly mé kroky ubírat jinam, než na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem začal studovat obor Odborná biologie s cílem zabývat se plazy. Kvůli tomu jsem v dalších ročnících zvolil specializaci Etologie a ekologie. Jako svého školitele jsem vyhledal doktora Reháka, jehož články jsem v časopise Akvárium Terárium obdivoval již mnoho let. Po konzultaci o možném zacílení mého výzkumu jsme skončili u želv (skupiny, která mě nikdy dříve příliš nezaujala). Ovšem po dalších třech letech, kdy jsem se věnoval zkoumání životních projevů želvy Orlitia borneensis a dalších, jsem želvám propadl. Magisterské studium jsem zakončil diplomovou prací na téma Biologie želvy Orlitia borneensis a srovnávací geometrická morfometrie vybraných druhů želv. Ihned jsem také nastoupil na doktorské studium. Doktorské studium jsem úspěšně zakončil letos (2016) s disertační prací na téma Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců čeledi Geoemydidae.

První šneky (Lissachatina fulica) jsem si pořídil v roce 2007 a to s cílem obohatit jejich mláďaty stravu želv. To se nestalo a zanedlouho jsem již choval dalších několik, v té době běžnějších achatin (Lissachatina immaculata, iredalei, reticulata). Poté se již můj chov začal nekontrolovaně rozrůstat. Postupně jsem si pořizoval také šneky z importů a vytvořil jsem první webovou prezentaci (www.achatina.wbs.cz). Podnikl jsem také své první výpravy do tropů jihovýchodní Asie za výzkumem želv a šneků. Chov suchozemských plžů postupně dalece převýšil množství ostatních zvířat a stal se mým hlavním chovatelským zájmem. Vytvořil jsem tyto stránky (www.landsnails.org), abych mohl lépe ukázat a předvést mé chovance a podělit se o získané informace z chovu těchto nádherných stvoření.

A nyní? Chovám přes sto druhů, podruhů a forem suchozemských šneků v množství několika tisíců jedinců. Jedná se pravděpodobně o největší takovýto chov v Evropě, ne-li na světě. Mimo jiné chovám 12 druhů želv (především čeledi Geoemydidae), pět druhů hadů (Eryx, Lichanura), 4 druhy ještěrů (Tiliqua a Cyclodomorphus) a dva druhy mnohonožek.

A do budoucna? Další a další nové druhy šneků.

Času je velmi málo, ale stále jsem ještě mladý a plný optimismu a myslím si, že život by se měl žít a ne propracovat či prokrmit. Proto pokud mohu tak rád fotografuji, čtu, píši, poslouchám hudbu, cestuji, sportuji...

Publikace

Odborné články

Clemente L, Mazzoleni S, Pensabene Bellavia E, Augstenová B, Auer, M.; Praschag P, Protiva T, Velenský P, Wagner P, Fritz U, Kratochvíl L, Rovatsos M. 2020. Interstitial Telomeric Repeats Are Rare in Turtles. Genes 11, 657.

Mazzoleni S, Augstenová B, Clemente L, Auer M, Fritz U, Praschag P, Protiva T, Velenský P, Kratochvíl L, Rovatsos M. 2020. Sex is determined by XX/XY sex chromosomes in Australasian side-neckedturtles (Testudines: Chelidae). Sci. Rep. 10, 1–11.

Mazzoleni S, Augstenová B, Clemente L, Auer M, Fritz U, Praschag P, Protiva T, Velenský P, Kratochvíl L, Rovatsos M. 2019. Turtles of the genera Geoemyda and Pangshura (Testudines: Geoemydidae) lack differentiated sex chromosomes: the end of a 40-year error cascade for Pangshura. PeerJ 7:e6241

Blanck T, Protiva T, Zhou T, Li Y, Crow P, Tiedemann R. 2017. New subspecies of Cuora cyclornata (Blanck, McCord & Le, 2006), Cuora trifasciata (Bell, 1825) and Cuora aurocapitata (Luo & Zong, 1988). Sichuan Journal of Zoology 36 (4):368–385

Protiva T, Gunalen D, Bauerová A, Palupčíková K, Somerová B, Frýdlová P, Jančúchová-Lásková J, Šimková O, Frynta D, Rehák I. 2016. Shell shape and genetic variability of Southeast Asian Box Turtles (Cuora amboinensis) from Borneo and Sumatra. Vertebrate Zoology 66 (3): 387–396

Somerová B, Rehák I, Velenský P, Palupčíková K, Protiva T, Frynta D. 2015. Haplotype variation in founders of the Mauremys annamensis population kept in European Zoos. Acta herpetologica [online]. 2015, 10(1): 7-15 [cit. 2015-09-19]. ISSN 18279635.

Palupčíková K, Somerová B, Protiva T, Rehák I, Velenský P, Hulva P, Gunalen D, Frynta D. 2012. Genetic and shell-shape analyses of Orlitia borneensis (Chelonia: Geoemydidae) reveal limited divergence among founders of the European zoo population. Zootaxa [online]. (3280), 56-66. ISSN 11755326.

Popularizační články

Protiva T. 2015. Genetic and Shell Shape Variability in Mauremys annamensis. Turtle Survival. pp. 56.

Protiva T. 2014. Genetische und Panzerform-Variabilität bei Mauremys annamensis. Marginata. Nr. 43. 11(3). 22 – 23.

Protiva T. 2013. Archachatina – die sanften Riesen. Bugs – Das Wibellosenmagazin. 3(1). 20 – 23.

Knihy

Protiva T. 2011. Oblovky plži čeledi Achatinidae. Robimaus, Rudná u Prahy, 72 s.

Účast na konferencích

Protiva T, Frynta D, Rehák I. Holka nebo kluk? Ontogeneze tvaru krunýře jako pohlavně dimorfní znak u vybraných druhů želv čeledi Geoemydidae. Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2013 (Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. ed.), str. 189 (přednáška). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno.

Palupčíková K, Somerová B, Protiva T, Frýdlová P, Velenský P, Rehák I, Frynta D. Genetická variabilita ohrožemých želv Orlitia borneensis chovaných v evropských zoologických zahradách.Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17. - 18. února 2011 (Bryja J., Nedvěd O., Řehák Z. & Zukal J. ed.), str. 168 (přednáška). Ústav biologieo bratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno.

Protiva T., Frynta D., Rehák I. (2010) Brutální páření u Orlitia borneensis. P:40. In: Kršková L., Olexová L. (Eds): 37. Etologická konferencia Smolenice 15. – 17. november 2010. Bratislava: Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2010.GAUK č. 9873/2009

Protiva T., Frynta D., Palupčíková K., Velenský P., Rehák I.: Změna tvaru krunýře v průběhu ontogeneze u Heosemys grandis. Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11. - 12. února 2010 (Bryja J & Zasadil P. ed.), str. 175 (poster). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno. 2008.

Protiva T., Frynta D., Rehák I.: Komparativní studie tvaru a ontogeneze krunýře vybraných druhů želv metodou geometrické morfometrie. Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14. -15. února 2008 (Bryja J, Nedvěd O, Sedláček F, Zukal J. ed.), str. 167 (poster). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno. 2008.

Média

ČT:D - Náš zvěřinec – Plži, mlži, hlavonožci. Vysíláno 24. 6. 2014.

TV Barrandov – Naše Zprávy. Vysíláno 18. 7. 2015.

Týdeník Květy - Nejpomalejší sbírka světa. 27/2015.

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2021.