Recenze knih

přebal knihy

Herbert D, Kilburn D. 2004. Field Guide to the land snails and slugs of eastern South Africa. Natal Museum. 336 pp.Kniha se věnuje plžům východní části Jihoafrické republiky a předkládá vyčerpávající přehled všech známých druhů této oblasti.

Kniha je rozdělena do několika částí. V první kapitole je čtenář obecně seznámen s biologií plžů. V dalších dvou kapitolách je popsána geologie, klima, vegetace a biogeografie oblasti. Autoři se dále věnují stupni ochrany druhů a provázejí historií výzkumu plžů, především v této oblasti.

Osmá kapitola se věnuje metodikám sběru a uchovávání vzorků plžů a dále je vysvětleno, jak přesně tuto knihu používat a jak se orientovat v taxonomii plžů.

Desátá kapitola (nejrozsáhlejší) nám představuje všech 284 druhů plžů této oblasti. U každého druhu je popis vzhledu, rozšíření, biologie, pokud je známá, a případné problémy při identifikaci druhu či podobnosti s jinými druhy. Nechybí také fotografie ulity a, případně i živého jedince a mapka s vyznačením lokalitních nálezů. Jsou také přítomny obecné informace k jednotlivým čeledím (celkem 37 čeledí) a popis introdukovaných druhů.

Z čeledi Achatinidae popisují autoři 17 druhů v této oblasti a drží se starší taxonomie. Druhy nejsou řazeny do rodu Cochlitoma a Lissachatina, ale jsou uváděny ve starých rodech Achatina a Archachatina.

Poslední dvě kapitoly seznamují čtenáře se způsoby farmového chovu šneků na příkladech druhů Helix aspersa a Lissachatina fulica a dále se šneky a slimáky jakožto škůdci a možnými boji proti nim.

Kniha je zpracována na velmi vysoké úrovni a neměla by chybět v knihovně žádného zájemce o suchozemské plže.přebal knihy

Guillén AG. 2008. Cuba - The Landshells Paradise. Greta Editores. 305 pp.Kuba je s přibližně 1400 druhy suchozemských plžů ostrovem s jejich největší diverzitou. Vzhledem k velkému množství druhů nemůže tato publikace sloužit jako úplný přehled, ale spíše jako úvod do mnoha druhů a forem šneků tohoto ostrova. Tato kniha vyniká především množstvím kvalitních fotografií živých plžů.

Kniha je psána v angličtině a španělštině. Textu není příliš mnoho a publikace se tváří spíše jako obrazový průvodce. Je rozdělena do devíti kapitol, v kterých se autor věnuje jednotlivým typům biotopů na Kubě a zastoupení plžů v každém z nich. Chybí jakékoli konkrétní popisy druhů plžů. Dvě kapitoly jsou určeny výlučne rodům Polymita a Liguus, které jsou jedni z nejznámějších, nejvariabilnějších a nejohroženejších rodů Kuby.

První kapitola nám popisuje biologii suchozemských plžů a dále je jedna kapitola věnována predátorům šneků a další problematice ochrany druhů.

Kniha obsahuje také tabule s vyobrazením ulit nejvýznamějších druhů Kuby. Především zástupci rodů Liguus a Polymita jsou vyobrazeni v množství jedinců různých barevných forem.

Kniha je vhodná i pro amatérské zájemce o přírodu díky svým nádherným fotografiím a celkem obecnému textu.přebal knihy

Parkinson B, Hemmen J, Groh K. 1987. Tropical Landshells of the World. Verlag Christa Hemmen. 279 pp.Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2024.