Nový druh šneka Otala punctata Almería Spain v nabídce.

06.03.2023

Otala tečkovaná (Otala punctata) je středně velký druh šneka. Ve svém zbarvení je velmi variabilní a vždy velmi atraktivní s výrazně vyklenutým obústím. Na chov je nenáročný a v potravě není vybíravý. Dospělci Otala punctata z importu jsou v nabídce.

Přidán nový druh želvy Claudius angustatus Mexico

28.02.2023

Klapavec zubatý je unikátní sladkovodní želva malého vzrůstu ale velkého temperamentu. Chováme raději jednotlivě, aby nedošlo ke vzájemnému pokousání. V chovu je bezproblémová a velmi žravá. Můžete jí krmit od různých bezobratlých, přes maso až po granule. Vzhledem k menší velikosti nejsou náročné na velikost chovné nádrže. Jelikož je to masožravec, tak nepotřebují ani UVB záření. Dospělci Claudius angustatus Mexico z importu jsou v nabídce.

Přidán nový druh mnohonožky Orthoporus ornatus

13.02.2023

Orthoporus ornatus je středně velký druh mnohonožky, který se zdržuje převážně na zemi v sušších oblastech. Je proto dobré nabídnout v chovné nádrži dostatečně hluboký substrát s příměsí písku. V potravě nejsou vybíravé a žerou jak listy, tak zeleninu a ovoce. Tato mnohonožka se importuje pouze vzácně, ale v zajetí se již rozmnožila. Dospělci Orthoporus ornatus z importu jsou v nabídce.

Přidán nový druh sladkovodní želvy Platemys platycephala Guyana

06.02.2023

Vousivka ploskohlavá je menší druh sladkovodní želvy s výrazně zploštělým krunýřem a nápadně vybarvenou hlavou. V přírodě obývá tato želva mělké vodní zdroje a často je nacházena i daleko od vody. Proto pro ně v zajetí připravíme akvaterárium s mělkým bazénem a souš s mnoha úkryty. Předkládáme jakoukoli živočišnou potravu přiměřené velikosti. Jelikož je to masožravec, tak nepotřebují ani UVB záření. Samice kladou několikrát do roka pouze jedno obrovské vejce. Dospělci Platemys platycephala Guyana z importu jsou v nabídce.

Přidán nový druh sladkovodní želvy Podocnemis unifilis

06.02.2023

Tereka jednovousá je větší sladkovodní želva s charakteristickou kresbou na hlavě. V chovu je bezproblémová a od mládí musí mít v potravě jak živočišnou, tak rostlinou složku. Dospělci jsou pak z velké míry býložraví. Vzhledem k příjmu masité složky, není potřeba ani UVB záření. Je to želva větších vodních ploch a tak je skvělým plavcem. Terekám proto nabídneme větší vodní sloupec. Mláďata Podocnemis unifilis odchovaná v zajetí jsou v nabídce.

Do prodeje nově přidán substrát pro mnohonožky a stínky

28.01.2023

Kompletní substrát do terária pro mnohonožky a stínky. Substrát je směsí vláknité rašeliny, drcené hrabanky, piniové kůry, písku a mletého vápence. Substrát pro mnohonožky a stínky je nově v nabídce.

Přidán nový druh mnohonožky Orthomorpha subkarschi Thailand

28.01.2023

Orthomorpha subkarschi Thailand je menší druh placaté mnohonožky, který je zajímavý svým zbarvením i ozubenými výrůstky na článcích těla. Jako potravu v zajetí většinou přijímají hlavně hrabanku a trouchnivějící dřevo ale také okurku a další zeleninu a ovoce. Rozmnožení v zajetí se již podařilo. Dospělci Orthomorpha subkarschi Thailand odchovaní v zajetí jsou již v nabídce.

Přidán nový druh mnohonožky Epibolus pulchripes Tanzania

24.01.2023

Epibolus pulchripes Tanzania je středně velký druh výrazně zbarvené mnohonožky. V chovech vzácná mnohonožka vzhledem k zákazu importů z Tanzánie. Jako potravu potřebují listovou hrabanku a trouch, ale žerou i zeleninu a ovoce. Rozmnožování v zajetí je možné. Mláďata Epibolus pulchripes Tanzania odchovaná v zajetí jsou již v nabídce.

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2022.