Pachybolidae

Subcategories: Atopochetus / Centrobolus / Pelmatojulus / Tonkinbolus

Sort by: name / price / adult size / difficulty
Atopochetus dollfusi Vietnam
Breeding difficulty:
Medium
Size:
6 - 8 cm
Adult size:
10 - 12 cm
Available:
0 pcs
Price:
€13.1
Sold out
Atopochetus spinimargo Thailand
Breeding difficulty:
Easy
Size:
3 - 5 cm
Adult size:
7 - 8 cm
Available:
10 pcs
Price:
€13.1
Centrobolus annulatus Mozambique
Breeding difficulty:
Easy
Size:
7 - 8 cm
Adult size:
7 - 8 cm
Available:
0 pcs
Price:
€21.8
Sold out
Pelmatojulus excisus Ghana
Breeding difficulty:
Medium
Size:
10 - 12 cm
Adult size:
12 - 15 cm
Available:
15 pcs
Price:
€17.4
Pelmatojulus ligulatus Cameroon
Breeding difficulty:
Medium
Size:
10 - 12 cm
Adult size:
16 cm
Available:
15 pcs
Price:
€17.4
Tonkinbolus caudulanus
Breeding difficulty:
Easy
Size:
3 - 5 cm
Adult size:
7 - 8 cm
Available:
10 pcs
Price:
€13.1

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2022.