Cubaris

Subcategories: Cubaris murina / Cubaris sp. Caramel / Cubaris sp. Ishigaki / Cubaris sp. Jupiter / Cubaris sp. Miyako / Cubaris sp. Pak Chong / Cubaris sp. Panda King / Cubaris sp. Platin Tung Song / Cubaris sp. Red side / Cubaris sp. Rubber Ducky / Cubaris sp. White Head Ducky / Cubaris sp. White Shark

Sort by: name / price / adult size / difficulty
Cubaris murina
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 10 mm
Adult size:
5 - 10 mm
Available:
5 pcs
Price:
€10.9
Cubaris sp. Caramel
Breeding difficulty:
Easy
Size:
10 - 20 mm
Adult size:
15 - 20 mm
Available:
1 pcs
Price:
€108.7
Cubaris sp. Ishigaki
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 12 mm
Adult size:
10 - 12 mm
Available:
2 pcs
Price:
€87
Cubaris sp. Jupiter
Breeding difficulty:
Easy
Size:
10 - 20 mm
Adult size:
15 - 20 mm
Available:
3 pcs
Price:
€87
Cubaris sp. Miyako
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 10 mm
Adult size:
8 - 10 mm
Available:
3 pcs
Price:
€43.5
Cubaris sp. Pak Chong
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 15 mm
Adult size:
15 mm
Available:
2 pcs
Price:
€87
Cubaris sp. Panda King
Breeding difficulty:
Easy
Size:
10 - 20 mm
Adult size:
15 - 20 mm
Available:
10 pcs
Price:
€21.8
Cubaris sp. Platin Tung Song
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 12 mm
Adult size:
12 mm
Available:
5 pcs
Price:
€43.5
Cubaris sp. Red side
Breeding difficulty:
Easy
Size:
10 - 15 mm
Adult size:
15 - 18 mm
Available:
0 pcs
Price:
€32.7
Sold out
Cubaris sp. Rubber Ducky
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 18 mm
Adult size:
18 mm
Available:
3 pcs
Price:
€87
Cubaris sp. White Head Ducky
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 14 mm
Adult size:
10 - 14 mm
Available:
2 pcs
Price:
€130.5
Cubaris sp. White Shark
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 10 mm
Adult size:
8 - 10 mm
Available:
1 pcs
Price:
€43.5

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2024.